3.2.1. Τα φυσικά μέσα – κωδικοποίηση

Τα φυσικά μέσα – κωδικοποίηση

Το δίκτυο Ethernet προτυποποιήθηκε από την ομάδα εργασίας 802.3 του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών ως IEEE802.3, το 1983, μετά τη δημοσίευση του προτύπου Ethernet II από τη σύμπραξη των εταιρειών DEC, Intel και Xerox (DIX – 1982). Επιτύγχανε ονομαστική ταχύτητα ημιαμφίδρομης (half duplex) μεταφοράς δεδομένων 10Mbps. Αρχικά προέβλεπε χρήση διαμοιραζόμενου μέσου (shared medium) και ως τέτοιο χρησιμοποιούσε ομοαξονικό καλώδιο διαμέτρου περίπου 10mm με διπλή θωράκιση, μονόκλωνο κεντρικό αγωγό και χαρακτηριστική σύνθετη αντίσταση (εμπέδηση) 50Ω. Είχε χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα και έμοιαζε, μηχανικά και ηλεκτρικά με το καλώδιο τύπου RG-8. Κατάλληλο καλώδιο για τέτοια χρήση είναι το 9880 της Belden.

Γρήγορα όμως (1986), εξαιτίας της δυσκαμψίας του καλωδίου και της σχετικής δυσκολίας στον χειρισμό και τον τερματισμό του σε συνδετήρες (connectors) τύπου Ν, αντικαταστάθηκε σε χρήση από το λεπτότερο (5mm), πιο εύκαμπτο (πολύκλωνος κεντρικός αγωγός) και πιο εύκολα διαχειρίσιμο επίσης ομοαξονικό καλώδιο RG-58. Και το καλώδιο αυτό έχει χαρακτηριστική εμπέδηση 50Ω αλλά χρησιμοποιεί συνδετήρες (connectors) τύπου BNC. Με τη χρήση του λεπτότερου καλωδίου, το δίκτυο απέκτησε το προσωνύμιο thin Ethernet και κατ’ αναλογία το δίκτυο με χρήση του καλωδίου των 10mm χαρακτηρίστηκε thick Ethernet. Το thin Ethernet επικράτησε σε περιβάλλοντα γραφείων στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

 

Καλώδιο Thick Ethernet και συνδετήρας τύπου Ν.
Εικόνα 34. Καλώδιο Thick Ethernet και συνδετήρας τύπου Ν.

 

Διαφήμιση

 

Εξωτερικός πομποδέκτης Thick Ethernet
Εικόνα 35. Εξωτερικός πομποδέκτης Thick Ethernet

 

Δίκτυο Thin Ethernet (10Base2).
Εικόνα 36. Δίκτυο Thin Ethernet (10Base2).

 

Και στις δυο περιπτώσεις, thick και thin Ethernet, τα καλώδια συνθέτουν μια επιμήκη αρτηρία η οποία τερματίζεται στα δυο άκρα σε τερματικές αντιστάσεις των 50Ω ενώ το ένα μόνο άκρο γειώνεται. Ενδιάμεσα, για τη σύνδεση των σταθμών παρεμβάλλονται για το thin Ethernet συνδετήρες Τ (T connectors) απευθείας πάνω στην κάρτα δικτύου ενώ στο thick Ethernet χρησιμοποιούνται εξωτερικοί πομποδέκτες πάνω στο καλώδιο οι οποίοι συνδέονται στη κάρτα δικτύου μέσω ειδικού καλωδίου 4ων ζευγών με συνδετήρες DA-15.

 

Σύνδεση Thin Ethernet σε κάρτα δικτύου.
Εικόνα 37. Σύνδεση Thin Ethernet σε κάρτα δικτύου.

 

Τερματική αντίσταση τύπου Ν, τύπου BNC και Τ τύπου BNC.
Εικόνα 38. Τερματική αντίσταση τύπου Ν, τύπου BNC και Τ τύπου BNC.

 

Λίγο αργότερα (1987), προδιαγράφηκε και η χρήση οπτικής ίνας, αρχικά για τη διασύνδεση απομακρυσμένων επαναληπτών (FOIRL – Fiber Optic Inter Reteater Linking) σε αποστάσεις 1km. Τελικά, μετά την εισαγωγή σε χρήση των συνεστραμμένων καλωδίων (10BaseT), τυποποιήθηκε το 1993, στο πρότυπο 10BaseFL με μέγιστη απόσταση 2km και στη συνέχεια υποστήριξε πλήρως αμφίδρομη (full duplex) επικοινωνία.

 

Διαφήμιση

 

Στην Εικόνα 39 φαίνονται συγκεντρωτικά τα χαρακτηριστικά των δικτύων Ethernet, 10Base5, 10Base2 και 10BaseFL.

 

Χαρακτηριστικά δικτύων Ethernet 10Mbps με χρήση ομοαξονικών καλωδίων και οπτικών ινών.
Εικόνα 39. Χαρακτηριστικά δικτύων Ethernet 10Mbps με χρήση ομοαξονικών καλωδίων και οπτικών ινών.

 

Παρότι η χρήση του καλωδίου RG-58 (thin Ethernet) επέτρεψε τη φτηνότερη και ευκολότερη εγκατάσταση τοπικών δικτύων Ethernet, με την υιοθέτηση των κατά πολύ φτηνότερων καλωδίων συνεστραμμένων ζευγών (10BaseT), η χρήση ομοαξονικών καλωδίων εγκαταλείφθηκε οριστικά. Τα ομοαξονικά καλώδια δεν εγκαταλείφθηκαν λόγω επιδόσεων. Είναι εξαιρετικά ως προς τα ηλεκτρικά τους χαρακτηριστικά, είναι θωρακισμένα και έχουν ιδιαίτερα χαμηλή εξασθένηση. Όμως είναι σημαντικά ακριβότερα και απαιτούν ιδιαίτερες δεξιότητες στον χειρισμό και τον τερματισμό τους σε συνδετήρες (connectors). Η χρήση τους επανήλθε στο χώρο των ασύρματων δικτύων για τη διασύνδεση του ασύρματου εξοπλισμού με τις κεραίες και για τη δουλειά αυτή, στις περιοχές συχνοτήτων των 2,4 και 5,8GHz, αποτελούν μοναδική λύση.

 

Διαφήμιση

 

Τα καλώδια συνεστραμμένων ζευγών χρησιμοποιούνταν στη βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών για πολλά χρόνια και υπήρχε ευρεία τεχνογνωσία γύρω από αυτά και τα εξαρτήματά τους. Έτσι προς το τέλος της δεκαετίας του 1980 προτάθηκε η χρήση τους για την υλοποίηση δικτύων Ethernet και ακολούθησε η τυποποίηση από το IEEE το 1990 ως IEEE802.3i γνωστότερο ως 10BaseT. Το δίκτυο Ethernet 10BaseT χρησιμοποιεί κεντρικό Διανομέα (HUB) ο οποίος είναι ουσιαστικά ένας επαναλήπτης πολλών θυρών με θύρες τύπου RJ-45 στις οποίες συνδέονται οι κόμβοι σε μια φυσική τοπολογία αστέρα (ένας κόμβος σε κάθε θύρα) με μέγιστη απόσταση κόμβου – Hub τα 100m. Το καλώδιο που χρησιμοποιείται είναι τεσσάρων αθωράκιστων συνεστραμμένων ζευγών (UTP – Unshielded Twisted Pair) κατηγορίας 3 (Cat3) από τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο τα δύο ζεύγη.

 

Δίκτυο Ethernet με χρήση καλωδίων συνεστραμμένων ζευγών.
Εικόνα 40. Δίκτυο Ethernet με χρήση καλωδίων συνεστραμμένων ζευγών.

 

Το δίκτυο Ethernet συνεχίζει την εξέλιξή του και από το 1995 υποστηρίζει ταχύτητα μετάδοσης 100 Mbps (100Base-TX) ενώ από το 1998 έφτασε τα 1000 Mbps ή 1 Gbps (1000Base-T) αρχικά με χρήση οπτικής ίνας (IEEE802.3z) αλλά στη συνέχεια με χρήση καλωδίου UTP (IEEE802.3ab). Από το 1997 υποστηρίζει πλήρως αμφίδρομη επικοινωνία. Το σημαντικό για την επικράτηση και εξάπλωση του Ethernet είναι η προς τα πίσω συμβατότητα με τις παλαιότερες εκδόσεις του η οποία διευκολύνεται από τη χρήση ίδιων φυσικών μέσων (αθωράκιστα συνεστραμμένα ζεύγη, κατηγορίας CAT 5/5e και καλύτερης).

Έτσι κυκλοφορούν κάρτες δικτύου Ethernet 10/100/1000Mbps που υποστηρίζουν οποιαδήποτε από τις τρεις ταχύτητες. Η αυτόματη διαπραγμάτευση είναι απαίτηση του προτύπου για τα 1000Mbps. Η μέγιστη απόσταση που καλύπτουν οι κάρτες δικτύου Ethernet 10/100/1000Mbps με χρήση συνεστραμμένων ζευγών UTP Cat 5e και καλύτερης, είναι 100m. Παράλληλα υπάρχουν κάρτες οι οποίες υποστηρίζονται από διπλές πολύτροπες ή μονότροπες οπτικές ίνες και καλύπτουν αποστάσεις από 220m μέχρι περίπου 70km (1000Base-SX έως 1000Base-ZX). Πολλές από αυτές δεν συμμορφώνονται με τυποποιήσεις του ΙΕΕΕ αλλά αποτελούν τεχνολογική καινοτομία που υιοθετείται από διάφορους κατασκευαστές.

 

Διαφήμιση

 

Τα καλώδια συνεστραμμένων ζευγών κατασκευάζονται σε διάφορες παραλλαγές και κατηγορίες ώστε να ανταποκρίνονται σε διαφορετικές απαιτήσεις εφαρμογών και χρήσης. Τα πιο συνηθισμένα έχουν μονόκλωνους αγωγούς διατομής 22 AWG (Φ 0,644mm) έως 24 AWG (Φ 0,511mm) με θερμοπλαστική μόνωση, σε τέσσερα ανεξάρτητα συνεστραμμένα ζεύγη. Όλα μαζί περικλείονται από εξωτερικό πλαστικό περίβλημα.

 

Αθωράκιστο καλώδιο συνεστραμμένων ζευγών.
Εικόνα 41. Αθωράκιστο καλώδιο συνεστραμμένων ζευγών.

 

Από πλευράς θωράκισης μπορεί να είναι ή όχι θωρακισμένο συνολικά το καλώδιο ή και κάθε ζεύγος χωριστά. Η θωράκιση είναι φύλλο αλουμινίου το οποίο περιβάλλει το ζεύγος ή το καλώδιο συνολικά και χάλκινο πλέγμα (μπλεντάζ) με αραιή έως εξαιρετικά πυκνή πλέξη το οποίο περιβάλλει συνολικά το καλώδιο. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται διάφοροι τύποι καλωδίων συνεστραμμένων ζευγών και ο χαρακτηρισμός με τον οποίο είναι γνωστοί και είναι δηλωτικός του τρόπου κατασκευής ως προς την θωράκιση.

 

Καλώδια συνεστραμμένων ζευγών (ως προς τη θωράκιση).
Εικόνα 42. Καλώδια συνεστραμμένων ζευγών (ως προς τη θωράκιση).

 

Η θωράκιση επιτρέπει σε ένα σωστά εγκατεστημένο καλώδιο να έχει καλύτερη συμπεριφορά ως προς τον ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο και τις παρεμβολές. Επηρεάζεται λιγότερο από εξωτερικούς θορύβους που μπορεί να παράγουνται από εξωτερικές συσκευές, ηλεκτροκινητήρες, διατάξεις φωτισμού κ.λπ. Επίσης τα σήματα που μεταφέρει επιδρούν ασθενέστερα σε συσκευές του άμεσου εξωτερικού περιβάλλοντος διέλευσης των καλωδίων. Τέτοια θέματα καλύπτονται από τις οδηγίες περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (ElectroMagnetic Compatibility – EMC).

 

Θωρακισμένα καλώδια συνεστραμμένων ζευγών.
Εικόνα 43. Θωρακισμένα καλώδια συνεστραμμένων ζευγών.

 

Μια σημαντική παράμετρος για τα καλώδια μεταφοράς δεδομένων είναι το αναλογικό εύρος ζώνης τους (bandwidth) το οποίο όταν είναι μεγάλο επιτρέπει σε ένα καλώδιο να επιτύχει αντίστοιχα υψηλό ρυθμό μεταφοράς δεδομένων (ταχύτητα). Το εύρος ζώνης μετράται σε Hz και τα πολλαπλάσιά του ενώ ο ρυθμός μεταφοράς δεδομένων σε Bps (bits per second) και τα πολλαπλάσιά του. Τα πρότυπα δεν προδιαγράφουν σαφώς το εύρος ζώνης αλλά τις επιδόσεις και τα χαρακτηριστικά του καλωδίου μέχρι κάποια συγκεκριμένη συχνότητα για κάθε τύπο. Ως προς τη συχνότητα μέχρι την οποία προδιαγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, τα καλώδια συνεστραμμένων ζευγών κατατάσσονται σε κλάσεις ή κατηγορίες.

Τα καλώδια συνεστραμμένων ζευγών έχουν μια τυπική τιμή χαρακτηριστικής εμπέδησης 100Ω ανά ζεύγος. Η τιμή αυτή μπορεί να φτάνει τα 150Ω σε ορισμένους τύπους καλωδίων και είναι αποδεκτή μόνο από τα πρότυπα της σειράς EIA/TIA.

 

Διαφήμιση

 

Τα πρότυπα μπορεί να είναι διεθνή (όπως ISO), ευρωπαϊκά (σειρές ΕΝ) ή και κρατικής εμβέλειας (π.χ. ANSI, DIN) τα οποία μπορεί να προτείνονται από επαγγελματικές (π.χ. EIA/TIA) ή επιστημονικές ενώσεις (όπως το ΙΕΕΕ).

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά μεγέθη για ένα καλώδιο είναι η εξασθένηση (attenuation ή insertion loss) που εισάγει στη διαδρομή του σήματος, η παραδιαφωνία (cross talk) στο άκρο που γίνεται η εκπομπή (NEXT – Near End X-talk), η παραδιαφωνία στο απομακρυσμένο άκρο (FEXT – Far End X-talk) και ο λόγος εξασθένησης προς παραδιαφωνία (ACR – Attenuation to Cross-talk Ratio). Η εξασθένηση αναφέρεται ανά μονάδα μήκους του καλωδίου και συνήθως ανά 100m. Η παραδιαφωνία είναι το ποσοστό του εκπεμπόμενου σήματος από ένα ζεύγος το οποίο παρεμβάλλεται στο γειτονικό του ζεύγος ως ανεπιθύμητο σήμα. Υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά μεγέθη τα οποία προδιαγράφονται αναλυτικά στα πρότυπα και αποτελούν αντικείμενο μέτρησης για την πιστοποίηση των καλωδιώσεων ως προς το αντίστοιχο πρότυπο. Πιστοποίηση σημαίνει ότι τα μεγέθη μετρήθηκαν με τον συνιστώμενο τρόπο και οι τιμές βρέθηκαν μέσα στα όρια που προσδιορίζει το πρότυπο.

 

Κατηγορίες καλωδίων συνεστραμμένων ζευγών.
Εικόνα 44. Κατηγορίες καλωδίων συνεστραμμένων ζευγών.

 

Επιδόσεις καλωδίων (TP) σύμφωνα με το ANSI/TIA-568-C.2
Εικόνα 45. Επιδόσεις καλωδίων (TP) σύμφωνα με το ANSI/TIA-568-C.2

 

Στην Εικόνα 46 φαίνεται παραστατικά η έννοια της εξασθένησης. Το σήμα ξεκινά από το άκρο εκπομπής με δεδομένο πλάτος και φτάνει στο άλλο άκρο, λήψης, εξασθενημένο, με μικρότερο πλάτος. Εάν το σήμα είναι συχνότητας 25 Mhz και διέρχεται από καλώδιο UTP Cat 5e, θα φτάσει στο άλλο άκρο 10dB ασθενέστερο (το 1/10 ή 10% του αρχικού σήματος). Εάν διέρχεται από καλώδιο UTP Cat 6, θα φτάσει στο άλλο άκρο 8,9dB ασθενέστερο (περίπου το 1/8 ή 12,5% του αρχικού σήματος).

 

Εξασθένηση (Attenuation, Insertion Loss).
Εικόνα 46. Εξασθένηση (Attenuation, Insertion Loss).

 

Στις παρακάτω εικόνες, Εικόνα 47 και Εικόνα 48, φαίνεται η έννοια της παραδιαφωνίας στο κοντινό και στο απομακρυσμένο άκρο.

 

Παραδιαφωνία NEXT (Near End CrossTalk).
Εικόνα 47. Παραδιαφωνία NEXT (Near End CrossTalk).

 

Διαφήμιση

 

Παραδιαφωνία FEXT (Far End CrossTalk).
Εικόνα 48. Παραδιαφωνία FEXT (Far End CrossTalk).

 

Τα καλώδια συνεστραμμένων ζευγών έχουν συγκεκριμένα χρώματα ανά ζεύγος και τερματίζονται σε συνδετήρες τύπου “RJ-45” (modular jack/plug 8p8c) οκτώ θέσεων και οκτώ επαφών. Τα χρώματα των ζευγών είναι Μπλέ (ζεύγος 1), Πορτοκαλί (ζεύγος 2), Πράσινο (ζεύγος 3), και Καφέ (ζεύγος 4). Για κάθε χρώμα, το ζευγάρι του είναι άσπρο με λωρίδα ή δακτυλίους ίδιου χρώματος. Στους ζυγούς αριθμούς ακροδεκτών τοποθετούνται τα καλώδια με χρώματα και στους μονούς τα άσπρα. Η Εικόνα 42 δίνει την αντιστοιχία ακροδεκτών, σημάτων και χρωμάτων ζευγών καλωδίων ώστε να μπορέσει κάποιος, με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων και υλικών, να κατασκευάσει ένα καλώδιο δικτύου Ethernet.

 

Αντιστοιχία ακροδεκτών, σημάτων και χρωμάτων ζευγών καλωδίων
Εικόνα 49. Αντιστοιχία ακροδεκτών, σημάτων και χρωμάτων ζευγών καλωδίων

 

 • Υπάρχουν δυο είδη καλωδίων Ethernet ανάλογα με τη χρήση,
  Για σύνδεση διαφορετικών συσκευών μεταξύ τους όπως κάρτας δικτύου Η/Υ σε HUB/Switch. H αντιστοιχία ακροδεκτών είναι “ένα προς ένα” μεταξύ των δυο άκρων (straight through cable), και
 • για σύνδεση ομοειδών συσκευών μεταξύ τους, όπως Η/Υ με Η/Υ ή HUB/Switch με άλλο HUB/Switch. Οι ακροδέκτες εκπομπής της μιας μεριάς οδηγούνται στους ακροδέκτες λήψης της άλλης (crossover cable) και το αντίστροφο.

Οι συνδετήρες (connectors) πάνω στις κάρτες δικτύου χαρακτηρίζονται MDI (Medium Dependent Interface) και έχουν σε συγκεκριμένους ακροδέκτες την έξοδο εκπομπής (1,2 στο 10/100Mbps Ethernet) και σε άλλους την είσοδο για λήψη (3,6). Οι συσκευές διασύνδεσης (HUB/Switches) έχουν στις ίδιες θέσεις την αντίθετη λειτουργία δηλαδή στο (1, 2) είσοδο λήψης και στο (3, 6) έξοδο εκπομπής. Τότε χαρακτηρίζονται ως MDI-X (MDI crossed). Αυτό επιτρέπει στους υπολογιστές να συνδέονται σε HUB/Switches με καλώδιο με “ένα προς ένα” αντιστοιχία (straight through cable).

 

Συρμάτωση
Εικόνα 50. Συρμάτωση

 

Καλώδιο UTP, ζεύγη, συνδετήρες και αρίθμηση ακροδεκτών
Εικόνα 51. Καλώδιο UTP, ζεύγη, συνδετήρες και αρίθμηση ακροδεκτών

 

Εκτός από τα χάλκινα καλώδια συνεστραμμένων ζευγών, τα διάφορα πρότυπα του Ethernet ήδη από την εισαγωγή του 10BaseFL προδιαγράφουν και τη χρήση οπτικών ινών. Οπτικές ίνες υπάρχουν πολύτροπες με πυρήνα μεγαλύτερης διατομής, πιο εύκαμπτες για καθημερινή χρήση ως καλώδια σύνδεσης εξοπλισμού (συνήθως με εξωτερικό περίβλημα πορτοκαλί χρώματος) ή μονότροπες με πιο λεπτό πυρήνα μικρότερη εξασθένηση για χρήση σε μακρινές αποστάσεις (συνήθως με εξωτερικό περίβλημα κίτρινου χρώματος).

 

Διαφήμιση

 

"Κατηγορίες καλωδίων οπτικών ινών"
Εικόνα 52. «Κατηγορίες καλωδίων οπτικών ινών»

 

Για τις οπτικές ίνες υπάρχουν αντίστοιχα διάφορα είδη συνδετήρων και εξαρτημάτων αλλά ο τερματισμός των οπτικών ινών απαιτεί ιδιαίτερη δεξιοτεχνία και εξοπλισμό

 

Μονότροπη οπτική ίνα
Εικόνα 53. Μονότροπη οπτική ίνα

 

Συνδετήρες οπτικών ινών (SC, ST)
Εικόνα 54.Συνδετήρες οπτικών ινών (SC, ST)

 

Διαφήμιση

 

 

Διπλοί συνδετήρες SC, LC
Εικόνα 55. Διπλοί συνδετήρες SC, LC

 

Στις εκδόσεις του Ethernet που χρησιμοποιούνται ομοαξονικά καλώδια ή καλώδια συνεστραμμένων ζευγών με επαναλήπτες (Repeaters) όλο το δίκτυο αποτελεί ένα ενιαίο πεδίο συγκρούσεων (collision domain) στο οποίο μόνο ένας κόμβος μπορεί να εκπέμπει κάθε στιγμή. Όταν χρησιμοποιείται γέφυρα ή μεταγωγέας τότε κάθε τμήμα (segment) αποτελεί ανεξάρτητο πεδίο συγκρούσεων ενώ όταν χρησιμοποιείται αποκλειστικά μεταγωγέας/διανομέας (switching hub) δεν υπάρχουν συγκρούσεις, αυξάνοντας τον ρυθμό διακίνησης (throughput) σε ένα προσεκτικά σχεδιασμένο δίκτυο.

Ωστόσο, ένα τοπικό δίκτυο αποτελεί ένα ενιαίο πεδίο εκπομπής ή πολυδιανομής (broadcast/multicast domain) και το χαρακτηριστικό αυτό ίσως αποτελεί και το κριτήριο ορισμού ενός δικτύου ως τοπικού (LAN). Η έννοια του τμήματος (segment) δικτύου είναι διαφορετική ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο γίνεται αναφορά. Στο φυσικό επίπεδο αφορά στο ενιαίο φυσικό μέσο (π.χ. καλώδιο ή επέκταση αυτού με επαναλήπτες) και ισοδυναμεί με το πεδίο συγκρούσεων ενώ στο επίπεδο ζεύξης δεδομένων ισοδυναμεί με το πεδίο εκπομπής ή πολυδιανομής.

Η τεχνολογία τοπικών δικτύων Ethernet δεν έχει παραμείνει στατική ούτε έχει εγκαταλειφθεί. Η προς τα πίσω συμβατότητα με τα παλαιότερα πρότυπα, της δίνει τη δυνατότητα να εξελίσσεται και να εισέρχεται σιγά – σιγά σε χρήση παράλληλα με τον ήδη εγκατεστημένο εξοπλισμό και σταδιακά να τον αντικαθιστά. Έτσι εγκαταστάσεις τεχνολογίας 10BaseT (10MBps) σταδιακά πέρασαν στα 100MBps και στη συνέχεια στα 1000MBps. Ήδη κυκλοφορεί εξοπλισμός για 10GBps και υπάρχουν πρότυπα για τα 40 και 100GBps. Στον ειδικό τύπο γίνεται συζήτηση για τα 400GBps.

 

Διαφήμιση

Συνημμένα22

 • Καλώδιο Thick Ethernet και συνδετήρας τύπου Ν.
 • Εξωτερικός πομποδέκτης Thick Ethernet
 • Δίκτυο Thin Ethernet (10Base2).
 • Σύνδεση Thin Ethernet σε κάρτα δικτύου.
 • Τερματική αντίσταση τύπου Ν, τύπου BNC και Τ τύπου BNC.
 • Χαρακτηριστικά δικτύων Ethernet 10Mbps με χρήση ομοαξονικών καλωδίων και οπτικών ινών.
 • Δίκτυο Ethernet με χρήση καλωδίων συνεστραμμένων ζευγών.
 • Αθωράκιστο καλώδιο συνεστραμμένων ζευγών.
 • Καλώδια συνεστραμμένων ζευγών (ως προς τη θωράκιση).
 • Θωρακισμένα καλώδια συνεστραμμένων ζευγών.
 • Κατηγορίες καλωδίων συνεστραμμένων ζευγών.
 • Επιδόσεις καλωδίων (TP) σύμφωνα με το ANSI/TIA-568-C.2
 • Εξασθένηση (Attenuation, Insertion Loss).
 • Παραδιαφωνία NEXT (Near End CrossTalk).
 • Παραδιαφωνία FEXT (Far End CrossTalk).
 • Αντιστοιχία ακροδεκτών, σημάτων και χρωμάτων ζευγών καλωδίων
 • Συρμάτωση
 • Καλώδιο UTP, ζεύγη, συνδετήρες και αρίθμηση ακροδεκτών
 • "Κατηγορίες καλωδίων οπτικών ινών"
 • Μονότροπη οπτική ίνα
 • Συνδετήρες οπτικών ινών (SC, ST)
 • Διπλοί συνδετήρες SC, LC
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X