3.3. Τα Στοιχεία ενός πίνακα

Τα Στοιχεία ενός πίνακα

 

Διαφήμιση

 

Τα δεδομένα μιας βάσης δεδομένων αποθηκεύονται (οργανώνονται) στις εξής στοιχειώδεις μορφές:

  • Πεδίο (Field), είναι το μικρότερο κομμάτι δεδομένων στο οποίο μπορούμε να αναφερθούμε και περιέχει ένα μόνο χαρακτηριστικό ή ιδιότητα ενός στοιχείου της βάσης δεδομένων.
  • Εγγραφή (Record), είναι ένα σύνολο από διαφορετικά πεδία που περιέχει όλες τις πληροφορίες για ένα στοιχείο της βάσης δεδομένων.
  • Αρχείο (File), είναι ένα σύνολο από πολλά παρόμοια στοιχεία (εγγραφές) της βάσης δεδομένων.
  • Υπερ-Κλειδί (Super Key), είναι ένα πεδίο ή συνδυασμός περισσοτέρων πεδίων που χαρακτηρίζει μοναδικά μια εγγραφή.
  • Υποψήφιο-Κλειδί (Candidate Key), είναι το υπερ-κλειδί με το λιγότερο αριθμό πεδίων που χαρακτηρίζουν μοναδικά μια εγγραφή.
  • Πρωτεύον Κλειδί (Primary Key), είναι ένα πεδίο ή συνδυασμός πεδίων που χαρακτηρίζει μοναδικά μια εγγραφή. Επιλέγουμε ένα από τα διαθέσιμα υποψήφια κλειδιά ως πρωτεύον κλειδί.
  • Ξένο Κλειδί (Foreign Key), είναι ένα πεδίο που έχει το ίδιο σύνολο τιμών με το πρωτεύον κλειδί ενός άλλου πίνακα.

 

 

Διαφήμιση
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X