3.3.1. Τοπολογία Ασύρματου δικτύου Ad-Hoc

Τοπολογία Ασύρματου δικτύου Ad-Hoc

Ένα ασύρματο ad hoc δίκτυο (αυτοοργανωμένο ή κατ’ απαίτηση), είναι ένας αποκεντρωμένος τύπος ασύρματου δικτύου και δεν βασίζεται σε κάποια προϋπάρχουσα υποδομή, όπως είναι η χρήση ασύρματων σημείων πρόσβασης (AP) στα προκαθορισμένα ασύρματα δίκτυα ή δρομολογητές στα ενσύρματα δίκτυα. Αντίθετα, κάθε κόμβος λαμβάνει μέρος στη δρομολόγηση προωθώντας τα δεδομένα προς τους άλλους κόμβους και η δρομολόγηση, καθώς και η επιλογή των κόμβων που προωθούν δεδομένα γίνεται δυναμικά, με βάση τη συνδεσιμότητα του δικτύου.

 

Μετάδοση δεδομένων με χρήση τοπολογίας ad-hoc
Εικόνα 60. Μετάδοση δεδομένων με χρήση τοπολογίας ad-hoc

 

Πλεονεκτήματα. Ο αποκεντρωμένος χαρακτήρας των ασύρματων ad hoc δικτύων τα καθιστά κατάλληλα για ποικίλες εφαρμογές, οι οποίες δεν μπορούν να βασίζονται σε κεντρικούς κόμβους και προκαθορισμένα ασύρματα δίκτυα. Η γρήγορη εγκατάσταση και η ελάχιστη απαιτούμενη διαμόρφωση τα καθιστούν κατάλληλα για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπου απαιτείται η άμεση εγκατάσταση δικτύου με κατεστραμμένη προϋπάρχουσα υποδομή, πχ. σε περίπτωση καταστροφικού σεισμού. Επίσης επιτρέπουν τη γρήγορη αποκατάσταση της δικτύωσης σε περίπτωση βλάβης ενός κόμβου, αφού επιλέγεται εύκολα μια εναλλακτική διαδρομή δρομολόγησης.

 

Διαφήμιση

 

Για παράδειγμα στην Εικόνα 61, η βλάβη που παρουσιάζεται στη σύνδεσης μεταξύ των σταθμών 4 και 5 δεν συνεπάγεται την διακοπή της επικοινωνίας του σταθμού 5 με το υπόλοιπο δίκτυο, αφού υπάρχει η δυνατότητα επιλογής εναλλακτικής διαδρομής μέσω των σταθμών 2 και 3.

 

Ασύρματο δίκτυο τοπολογίας ad-hoc με παρουσία βλάβης
Εικόνα 61. Ασύρματο δίκτυο τοπολογίας ad-hoc με παρουσία βλάβης

 

Τέλος τα ad hoc δίκτυα είναι ευέλικτα και κατάλληλα για την απευθείας σύνδεση δύο συσκευών, χωρίς τη χρήση ενός κεντρικού σημείου πρόσβασης.

Μειονεκτήματα. Ωστόσο, απαιτεί περισσότερους πόρους από τις συσκευές για τη διατήρηση της σύνδεσης, αν αυτές μετακινούνται και παράλληλα η εμβέλεια των συστημάτων σύνδεσής του είναι μικρότερη σε σχέση με ένα σταθερό σημείο πρόσβασης. Τέλος βασικό μειονέκτημα τους είναι αδυναμία πρόβλεψης της ποικιλίας των πιθανών καταστάσεων που μπορεί να προκύψουν, λόγω του δυναμικού χαρακτήρα εδραίωσης της επικοινωνίας.

 

Διαφήμιση

Συνημμένα2

  • Μετάδοση δεδομένων με χρήση τοπολογίας ad-hoc
  • Ασύρματο δίκτυο τοπολογίας ad-hoc με παρουσία βλάβης
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X