3.3.2. Τοπολογία Ασύρματου δικτύου υποδομής (Infrastructure)

Τοπολογία Ασύρματου δικτύου υποδομής (Infrastructure)

Τα ασύρματα δίκτυα υποδομής (Infrastructure Wireless Networks) είναι μια πιο σύνθετη τοπολογία ασύρματης δικτύωσης. Σε αυτή το ασύρματο δίκτυο έχει την κυψελοειδή μορφή ασύρματων δικτύων που προαναφέραμε, αποτελούμενο από έναν αριθμό από κυψέλες. Η κυψέλη είναι το βασικό δομικό στοιχείο αυτής της τοπολογίας ασύρματου δικτύου.

Σε κάθε κυψέλη υπάρχει ένα σημείο πρόσβασης (AP, Access Point) και ένας αριθμός από ασύρματους σταθμούς, οι οποίοι εξυπηρετούνται από το σημείο πρόσβασης. Κάθε σταθμός που θέλει να συνδεθεί στο ασύρματο δίκτυο πρέπει να κάνει αίτημα σύνδεσης σε ένα σημείο πρόσβασης και ξεκινά τη διαδικασία συσχετισμού (Association Process), όπου στο τέλος της το σημείο πρόσβασης κάνει δεκτό το αίτημα ή το απορρίπτει.

 

Διαφήμιση

 

Πλεονεκτήματα. Η τρόπος αυτός ασύρματης σύνδεσης είναι ιδανικός για την εγκατάσταση ενός μόνιμου δικτύου, όπου γνωρίζουμε εκ των προτέρων ποιες είναι οι περιοχές οι οποίες πρέπει να έχουν κάλυψη δικτυακού σήματος. Επίσης οι ασύρματοι δρομολογητές που χρησιμοποιούνται ως σημεία πρόσβασης έχουν συνήθως μεγαλύτερη εμβέλεια κάλυψης και διευκολύνουν την κινητικότητα των ασύρματων συσκευών εντός της κυψελοειδούς περιοχής.

Μειονεκτήματα. Ο σχεδιασμός αυτής της τοπολογίας ασύρματου δικτύου είναι σαφώς πιο περίπλοκος και κατά τον οποίο πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλές παράμετροι για την επιλογή της κατάλληλης τοποθεσίας του σταθμού εκπομπής. Αυτό γιατί ο σταθμός εκπομπής είναι ο μόνος διαθέσιμος πόρος δικτύου σε αυτή την περιοχή και πρέπει να έχει τη μέγιστη δυνατή κάλυψη, ανεμπόδιστα από φυσικά εμπόδια που εξασθενούν το σήμα.

 

Διαφορά ασύρματων τοπολογιών Ad-Hoc και Infrastructure
Εικόνα 62. Διαφορά ασύρματων τοπολογιών Ad-Hoc και Infrastructure

 

Τέλος υπάρχουν και υβριδικές τοπολογίες, οι οποίες συνδυάζουν και τις δύο προαναφερόμενες τοπολογίες, ad-hoc και Infrastructure, για καλύτερη κάλυψη περιοχών με ασύρματο σήμα.

 

Διαφήμιση

Συνημμένα1

  • Διαφορά ασύρματων τοπολογιών Ad-Hoc και Infrastructure
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X