3.1. Ορισμοί – σημειογραφίες

Ορισμοί – σημειογραφίες

Οι τελεστές (operators) είναι σύμβολα ή λέξεις που αναπαριστούν συγκεκριμένες διεργασίες, οι οποίες εκτελούνται επί ενός ή περισσότερων δεδομένων. Τα δεδομένα καλούνται τελεστέοι (operands) και μπορούν να είναι μεταβλητές, σταθερές ή ακόμη και κλήσεις συναρτήσεων.

Οι τελεστές χρησιμοποιούνται για το σχηματισμό εκφράσεων. Μία έκφραση, εν γένει, αποτελείται από έναν ή περισσότερους τελεστέους και από έναν ή περισσότερους τελεστές. Κάθε έκφραση έχει μία τιμή, η οποία υπολογίζεται με ορισμένους κανόνες. Για παράδειγμα, στην έκφραση num+12 ο χαρακτήρας + αναπαριστά τη διεργασία της πρόσθεσης των δύο τελεστέων, οι οποίοι είναι η μεταβλητή num και η σταθερά 12.

 

Διαφήμιση

 

Οι τελεστές ταξινομούνται, ανάλογα με τον αριθμό των τελεστέων στους οποίους δρουν, σε μοναδιαίους (unary), δυαδικούς (binary) και τριαδικούς (ternary). Μία δεύτερη κατηγοριοποίηση επιτελείται με βάση τη διεργασία που εκτελούν, οδηγώντας στις κατηγορίες του παρακάτω πίνακα:

 

Κατηγορίες τελεστών
Εικόνα 8. Κατηγορίες τελεστών

 

Τα σύμβολα των συνηθέστερων δυαδικών τελεστών στη C παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

Διαφήμιση

 

Σύμβολα δυαδικών τελεστών
Εικόνα 9. Σύμβολα δυαδικών τελεστών

 

 

Διαφήμιση

Συνημμένα2

  • Κατηγορίες τελεστών
  • Σύμβολα δυαδικών τελεστών
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X