3.1.1. Σημειογραφία

Σημειογραφία

Η γλώσσα C δίνει τη δυνατότητα να επιτυγχάνονται διαφορετικές λειτουργίες στην ίδια έκφραση ανάλογα με τη θέση των τελεστών ανάμεσα στους τελεστέους. Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί τρεις σημειογραφίες για τους δυαδικούς τελεστές:

  • Η σημειογραφία ένθεσης ή ένθετου τελεστή (infix notation), όταν ο τελεστής τοποθετείται μεταξύ των τελεστέων στους οποίους ενεργεί, όπως στην έκφραση x+y.
  • Η σημειογραφία πρόθεσης ή προπορευόμενου τελεστή (prefix notation), όταν αυτός τοποθετείται πριν από τους τελεστέους, όπως στην έκφραση +x y.
  • Η σημειογραφία παρελκόμενου τελεστή (postfix notation), όταν ο τελεστής τοποθετείται μετά από τους τελεστέους, όπως στην έκφραση x y+.

 

Διαφήμιση

 

Παρατηρήσεις:

Οι τελεστές είναι προτιμότερο να μη χρησιμοποιούνται σε μεικτούς τύπους. Για παράδειγμα, η έκφραση

 

out_int = my1_int + my2_int

 

δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα, σε αντιδιαστολή με τον ακόλουθο μεικτό τύπο

 

out_float = my_double / my_int

 

Στη C υπάρχει διάκριση ανάμεσα στη διαίρεση ακεραίων και στη διαίρεση αριθμών κινητής υποδιαστολής. Στη διαίρεση ακεραίων το αποτέλεσμα είναι το πηλίκο, π.χ. 5/2=2. Για να ληφθεί ως αποτέλεσμα αριθμός κινητής υποδιαστολής, τουλάχιστον ένας από τους τελεστέους πρέπει να είναι αριθμός κινητής υποδιαστολής: 5.0/2 υπολογίζεται ως 2.5.

 

Διαφήμιση
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X