3.3. Διαφορά μεταξύ Άρθρων και Σελίδων στο WordPress

Διαφορά μεταξύ Άρθρων και Σελίδων στο WordPress

Για να κατανοήσουμε πλήρως το τι εννοούμε με την έννοια του Άρθρου, θα πρέπει να το συγκρίνουμε με τη Σελίδα. Θα αναφερθούμε στις Σελίδες σε επόμενη ενότητα ποιο αναλυτικά. Προς το παρόν θα κάνουμε μια γρήγορη σύγκριση μεταξύ των δύο, έτσι ώστε να καταλάβουμε πότε πρέπει να χρησιμοποιούμε το καθένα. Συγκρίνοντας σημείο προς σημείο αυτά τα δύο, θα μπορέσουμε να έχουμε μια σαφή εικόνα των διαφορών τους. Τα Άρθρα, είναι οργανωμένα σε κατηγορίες και ετικέτες με βάση την ημερομηνία και το χρόνο δημοσίευσης καθώς και με βάση τον συντάκτη. Οι Σελίδες από την άλλη δημοσιεύονται ως αυτοτελή αντικείμενα.

Οι Σελίδες είναι οργανωμένες μόνο με βάση τη σχέση γονέα/παιδιού. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια σελίδα και στη συνέχεια να ορίσουμε μια άλλη σελίδα ως μητρική του. Επίσης, στη Σελίδα δεν εμφανίζονται ούτε ο συγγραφέας ούτε ο χρόνος δημοσίευσης. Αυτές οι διαφορές και τα χαρακτηριστικά των Άρθρων και των Σελίδων αποτελούν ενδείξεις για το τι είδος περιεχομένου θα χρησιμοποιούμε με αυτά. Τα Άρθρα είναι μια σειρά δεδομένων. Παράδειγμά τους αποτελούν τα άρθρα των εφημερίδων και περιοδικών και δημοσιεύσεων στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης.

 

Διαφήμιση

 

Αν έχουμε μια ιδέα ή μια σκέψη, αυτή μπορούμε να τη δημοσιεύσουμε ως Άρθρο και αυτό θα εμφανιστεί στην κορυφή των δημοσιεύσεών μας και καθώς αναρτούμε νέες δημοσιεύσεις αυτή αντικαθίσταται στην κορυφή και κατεβαίνει προς τα κάτω στην ιστοσελίδα μας. Χάρη στις κατηγορίες, τις ετικέτες άλλα και την ταξινόμηση δεδομένων, εμείς και ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μπορεί να αναζητήσει και να βρει κάποιο άρθρο σε μεταγενέστερη ημερομηνία καθώς και να βρει και άλλα άρθρα που μπορεί να σχετίζονται με αυτό που μόλις δημοσιεύθηκε. Από την άλλη μεριά οι Σελίδες, είναι διαχρονικές, στατικές και μόνιμες. Οι Σελίδες αποτελούν τα κομμάτια που βάζομε στην ιστοσελίδα μας τα οποία θα είναι πάντα εκεί και είναι απίθανο να αλλάξουν στο μέλλον.

Παραδείγματα Σελίδων αποτελούν η σελίδα επαφών, η σελίδα με τους νομικούς όρους χρήσης ιστοσελίδας και άλλα. Ένα ακόμα παράδειγμα αποτελεί το κείμενο που μιλάει για το περιεχόμενο και τη φύση της ιστοσελίδας αντί για το ίδιο το περιεχόμενό της. Με βάση τα παραπάνω μπορούμε ποιο εύκολα να αποφασίσουμε αν θα πρέπει να δημιουργήσουμε είτε Άρθρο είτε Σελίδα. Στις περισσότερες των περιπτώσεων θα δημοσιεύουμε Άρθρα.

 

Διαφήμιση
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X