3.4. Τελεστές ανάθεσης

Τελεστές ανάθεσης

Διαφήμιση

 

Οι τελεστές ανάθεσης (assignment operators) εκτελούν κάποια πράξη ανάμεσα στους τελεστέους και εκχωρούν το αποτέλεσμα σε έναν από τους τελεστέους:

  • x* = 10; εκτελεί την πράξη του πολλαπλασιασμού μεταξύ των x και 10 και εκχωρεί το αποτέλεσμα στον τελεστέο x. Αντιστοιχεί στην πρόταση x = x * 10;
  • x* = y + 1; Αντιστοιχεί στην πρόταση x = x * (y + 1); κι όχι στην πρόταση x = x * y + 1;

Τελεστές ανάθεσης δημιουργούν κι οι τελεστές διαχείρισης δυαδικών ψηφίων (bitwise operators). Οι τελεστές αυτοί είναι: >>= <<= &= ^= |= .

Οι τελεστές ανάθεσης μαζί με τους τελεστές αύξησης/μείωσης γίνονται αιτία δημιουργίας παρενεργειών (side effects), για το λόγο αυτό αναφέρονται και ως παρενεργοί τελεστές (side effect operators). Οι παρενέργειες αυτές έχουν ως αποτέλεσμα την απροσδιόριστη συμπεριφορά του συστήματος ως προς τον τρόπο υπολογισμού της τιμής της μεταβλητής i σε εκφράσεις όπως: i = n[i++]; ή i = ++i + 1;

 

Διαφήμιση
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X