3.6. Λογικοί τελεστές

Λογικοί τελεστές

 

Διαφήμιση

 

Οι λογικοί τελεστές δρουν επί ενός ή δύο τελεστέων και λειτουργούν με βάση τη δίτιμη άλγεβρα Boole. Τόσο οι είσοδοι όσο και οι έξοδοι μπορούν να λάβουν μόνο δύο τιμές, TRUE και FALSE. Οι τελεστές της κατηγορίας αυτής παρατίθενται στους παρακάτω πίνακα. Ενώ στον δεύτερο πίνακα περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας τους (πίνακας αληθείας):

 

Λογικοί τελεστές
Εικόνα 14. Λογικοί τελεστές

 

Πίνακας αληθείας
Εικόνα 15. Πίνακας αληθείας

 

Διαφήμιση

 

Συνημμένα2

  • Λογικοί τελεστές
  • Πίνακας αληθείας
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X