3.7. Δημιουργία και επεξεργασία συνδέσμων (Links)

Δημιουργία και επεξεργασία συνδέσμων (Links)

Σε αυτή την ενότητα θα δημιουργήσουμε συνδέσμους μέσα σε άρθρα που θα μας παραπέμπουν σε κάποιο άλλο περιεχόμενο στο διαδίκτυο ή στην ίδια την ιστοσελίδα μας. Οι σύνδεσμοι δημιουργούνται με τον επεξεργαστή περιεχομένου επιλέγοντας ένα κομμάτι περιεχομένου που μπορεί να είναι μια λέξη, μια φράση, εικόνα ή κάποιο άλλο είδος περιεχομένου. Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή/Επεξεργασία συνδέσμου στη γραμμή εργαλείων διαχείρισης περιεχομένου.

 

Διαφήμιση

 

Για παράδειγμα θα επιλέξουμε το κομμάτι του κειμένου “.Net Framework” και θα πατήσουμε το κουμπί (Εικόνα 61). Αμέσως μετά εμφανίζεται η οθόνη Εισαγωγή/Επεξεργασίας Συνδέσμου. Εδώ βλέπουμε στο πεδίο “Κείμενο συνδέσμου” να υπάρχει το κείμενο που είχαμε επιλέξει προηγούμενα και πάμε στο πεδίο “URL” και εισάγουμε τη διεύθυνση που θέλουμε. Για παράδειγμα θα εισάγουμε μια διεύθυνση από την ιστοσελίδα Wikipedia που παρέχει δωρεάν πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο κείμενο/θέμα (Εικόνα 62).

 

Δημιουργία συνδέσμου για κείμενο.
Εικόνα 61. Δημιουργία συνδέσμου για κείμενο.

 

Wikipedia.
Εικόνα 62. Wikipedia.

 

Αφού έχουμε εισάγει και τη διεύθυνση έχουμε δύο επιλογές. Μπορούμε να κάνουμε κλικ στο κουμπί “Προσθήκη συνδέσμου”, και δημιουργείται αυτόματα ένας σύνδεσμος. Αν δημιουργήσουμε με αυτό τον τρόπο τον σύνδεσμο, όταν ο επισκέπτης της ιστοσελίδας κάνει κλικ σε αυτόν, μας παραπέμπει στην σελίδα του συνδέσμου χωρίς να ανοίξει σε νέο παράθυρο η καρτέλα και δεν βρισκόμαστε πλέον στην ιστοσελίδα μας αλλά στην ιστοσελίδα της Wikipedia.

 

Διαφήμιση

 

Εάν, όμως θέλουμε να ανοίξει ο σύνδεσμος σε μια ξεχωριστή καρτέλα, αυτό το πετυχαίνουμε επιλέγοντας το πλαίσιο “Άνοιγμα συνδέσμου σε νέο παράθυρο/καρτέλα”. Τώρα, κάθε φορά που θα πατάμε πάνω στον σύνδεσμο, αυτός θα ανοίγει σε νέο παράθυρο ή νέα καρτέλα (Εικόνα 63).

 

Παράθυρο εισαγωγής/επεξεργασίας συνδέσμου.
Εικόνα 63. Παράθυρο εισαγωγής/επεξεργασίας συνδέσμου.

 

Αφού έχουμε εισάγει όλα τα δεδομένα πατάμε το “Προσθήκη Συνδέσμου” και έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία του συνδέσμου. Για να ελέγξουμε αν λειτουργεί σωστά ο σύνδεσμος, πατάμε το κουμπί “Προεπισκόπηση” του επεξεργαστή άρθρων και μεταφερόμαστε στο Front-End της ιστοσελίδας μας. Πατώντας τώρα στο υπογραμμισμένο κείμενο ανοίγει μία νέα καρτέλα και μεταφερόμαστε στην ιστοσελίδας της Wikipedia (Εικόνα 64).

 

Λειτουργία συνδέσμου.
Εικόνα 64. Λειτουργία συνδέσμου.

 

Με αυτό τον τρόπο εισάγουμε ένα σύνδεσμο στο άρθρο μας. Εάν τώρα θέλουμε να αφαιρέσουμε ένα σύνδεσμο απλά επιλέγουμε τον σύνδεσμο μέσα στον επεξεργαστή άρθρων και εμφανίζεται μια επιλογή διαγραφής συνδέσμου. Πατώντας τη διαγράφεται ο σύνδεσμος αλλά όχι και το κείμενο. Επίσης μπορούμε να αφαιρέσουμε τον σύνδεσμο πατώντας το κουμπί “Αφαίρεση Συνδέσμου” (Εικόνα 65).

 

Διαφήμιση

 

 

Αφαίρεση συνδέσμου.
Εικόνα 65. Αφαίρεση συνδέσμου.

 

Στις παραπάνω παραγράφους είδαμε πώς μπορούμε να εισάγουμε ένα σύνδεσμο που μας παραπέμπει σε μία άλλη ιστοσελίδα. Στο υπόλοιπο της ενότητας θα δούμε πώς μπορούμε να εισάγουμε ένα σύνδεσμο που να μας οδηγεί στην δική μας ιστοσελίδα. Ξεκινώντας θα δημιουργήσουμε ένα νέο άρθρο (Εικόνα 66), και μετά θα επιστρέψουμε στο προηγούμενο μας άρθρο, θα επιλέξουμε πάλι το κείμενο και θα πατήσουμε το κουμπί εισαγωγής συνδέσμου. Αυτή τη φορά αντί να εισάγουμε μια διεύθυνση URL θα πατήσουμε στο πεδίο “Ή επιλέξτε από τα υπάρχοντα Άρθρα/Σελίδες” και θα επιλέξουμε το δεύτερο άρθρο που δημιουργήσαμε (Εικόνα 67). Κάθε φορά που πατάμε πάνω σε αυτό το σύνδεσμο θα μεταφερόμαστε σε κάποιο άλλο άρθρο/σελίδα της ιστοσελίδας μας.

 

Άρθρο στο οποίο θα μας οδηγήσει ο εσωτερικός μας σύνδεσμος.
Εικόνα 66. Άρθρο στο οποίο θα μας οδηγήσει ο εσωτερικός μας σύνδεσμος.

 

Διαφήμιση

 

Επιλογή άρθρου για δημιουργία εσωτερικού συνδέσμου.
Εικόνα 67. Επιλογή άρθρου για δημιουργία εσωτερικού συνδέσμου.

 

 

Διαφήμιση

Συνημμένα7

  • Δημιουργία συνδέσμου για κείμενο.
  • Wikipedia.
  • Παράθυρο εισαγωγής/επεξεργασίας συνδέσμου.
  • Λειτουργία συνδέσμου.
  • Αφαίρεση συνδέσμου.
  • Άρθρο στο οποίο θα μας οδηγήσει ο εσωτερικός μας σύνδεσμος.
  • Επιλογή άρθρου για δημιουργία εσωτερικού συνδέσμου.
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X