3.7. Μετατροπές τύπων

Μετατροπές τύπων

Όταν ένας τελεστής έχει τελεστέους διαφορετικών τύπων δεδομένων, αυτοί μετατρέπονται σε ενιαίο τύπο. Η μετατροπή είτε γίνεται αυτόματα από τον υπολογιστή, οπότε καλείται υπονοούμενη (implicit conversion), είτε άμεσα από τον προγραμματιστή, οπότε καλείται ρητή (explicit conversion).

 

Διαφήμιση
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X