3.7.1. Υπονοούμενες μετατροπές

Υπονοούμενες μετατροπές

 

Διαφήμιση

 

Οι υπονοούμενες μετατροπές διευκολύνουν την εργασία του προγραμματιστή, ο οποίος όμως θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να γνωρίζει τις συνέπειες μίας μετατροπής. Για παράδειγμα, η έκφραση

3.0 + 1/2

δε δίνει τιμή 3.5, όπως πιθανόν να ήταν αναμενόμενο, αλλά 3.0.

Η διαδικασία της αυτόματης μετατροπής στηρίζεται στους ακόλουθους κανόνες:

 

  • Σε κάθε πράξη που υπάρχουν δύο τύποι δεδομένων, ο στενότερος τύπος μετατρέπεται στον ευρύτερο χωρίς να υπάρχει απώλεια πληροφορίας.
  • Οι τύποι της γλώσσας ταξινομούνται ανάλογα με το μέγεθος της μνήμης που απαιτούν για αποθήκευση, όπως παρακάτω.

char < int < long < float < double

  • Ο τύπος unsigned ακολουθεί τον αντίστοιχο προσημασμένο τύπο
  • Όλοι οι μεταγλωττιστές της C όταν υπολογίζουν αριθμητικές εκφράσεις μετατρέπουν αυτόματα τον τύπο char σε int και το float σε double.

 

Διαφήμιση
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X