3.8. Χρήση κατηγοριών και ετικετών

Χρήση κατηγοριών και ετικετών

Όλα τα άρθρα είναι υποχρεωτικό να ανήκουν σε μια κατηγορία. Η προσθήκη μιας κατηγορίας γίνεται από στον επεξεργαστή άρθρων όπου στα δεξιά του βρίσκεται το πάνελ “Κατηγορίες”. Όταν δημιουργούμε την ιστοσελίδα μας, αρχικά έχουμε μόνο μία κατηγορία που ονομάζεται “Χωρίς Κατηγορία”. Επειδή κάθε άρθρο υποχρεωτικά πρέπει να ανήκει σε μία κατηγορία, το WordPress κατατάσσει όλα τα άρθρα αρχικά σε αυτή την κατηγορία, και εμείς έχουμε μετά την δυνατότητα να οργανώσουμε τα άρθρα μας σε οποιαδήποτε κατηγορία θέλουμε. Στην Εικόνα 68 έχουμε προσθέσει μερικές ακόμα κατηγορίες που αφορούν διάφορα θέματα που ασχολείται η ιστοσελίδα μας.

 

Διαφήμιση

 

Η επιλογή ”Χωρίς Κατηγορία” δεν είναι καλή επιλογή, για αυτό θα πρέπει να μάθουμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια νέα κατηγορία. Για παράδειγμα, έχουμε ένα άρθρο που αφορά τις γλώσσες προγραμματισμού, άρα θα είχε νόημα να φτιάξουμε μια κατηγορία με το όνομα “Γλώσσες Προγραμματισμού”. Για να προσθέσουμε μια νέα κατηγορία, απλά κάνουμε κλικ στο “+ Προσθήκη Κατηγορίας” κάτω από την κύρια λίστα των κατηγοριών. Όταν κάνουμε κλικ σε αυτό το κουμπί εμφανίζεται ένα νέο πεδίο για την εισαγωγή του τίτλου της κατηγορίας. Αφού εισάγουμε τον τίτλο της κατηγορίας πατάμε απλά το κουμπί “Προσθήκη Κατηγορίας” και η κατηγορία έχει δημιουργηθεί (Εικόνα 68).

 

Βήματα για την προσθήκη νέας κατηγορίας.
Εικόνα 68. Βήματα για την προσθήκη νέας κατηγορίας.

 

Τώρα που έχουμε προσθέσει τη νέα κατηγορία, αυτή μαζί με κάποιες άλλες κατηγορίες εμφανίζονται σε μορφή λίστας στο πάνελ. Τώρα που έχουμε παραπάνω από μία κατηγορίες θα επιλέξουμε το άρθρο να ανήκει μόνο στην κατηγορία γλώσσες προγραμματισμού και όχι στην γενική κατηγορία. Μπορούμε επίσης να δημιουργήσουμε σχέσεις γονέα-παιδιού μεταξύ των άρθρων μας. Έτσι, για παράδειγμα, αν θέλουμε μπορούμε να ορίσουμε ποιο συγκεκριμένα ότι το άρθρο ανήκει στη γλώσσα προγραμματισμού C# που είναι υποκατηγορία των γλωσσών προγραμματισμού. Για να το καταφέρουμε αυτό απλά πατάμε “Προσθήκη κατηγορίας”, δίνουμε το όνομα της κατηγορίας και από το αναδυόμενο παράθυρο επιλογής επιλέγουμε τον κατηγορία γονέα “Γλώσσες Προγραμματισμού” (Εικόνα 69).

 

Επιλογή κατηγορίας γονέα.
Εικόνα 69. Επιλογή κατηγορίας γονέα.

 

Αφού δημιουργήσαμε την παραπάνω κατηγορία, όταν πάμε στο Front-End και επιλέξουμε την κατηγορία “Γλώσσες Προγραμματισμού” θα εμφανιστούν όλα τα άρθρα που ανήκουν στην κατηγορία γλώσσες προγραμματισμού συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ανήκουν στην κατηγορία “Γλώσσα Προγραμματισμού C#”, ενώ αν επιλέξουμε την κατηγορία “Γλώσσα Προγραμματισμού C#” θα εμφανιστούν μόνο όσα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.

 

Διαφήμιση

 

Οι ετικέτες διαφέρουν αρκετά από τις κατηγορίες. Κατά βάση είναι ελεύθερο κείμενο που βασίζεται στο νόημα του άρθρου. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι απλώς να πληκτρολογήσουμε το κείμενο που στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αποτελείται από μία λέξη. Αν εμείς θέλουμε να προσθέσουμε περισσότερες του ενός ετικέτες απλά τις χωρίζουμε με ένα κόμμα (,). Αν υπάρχει ήδη αυτή η ετικέτα, πληκτρολογώντας τα αρχικά γράμμα εμφανίζεται από κάτω και μπορούμε να την επιλέξουμε (Εικόνα 70).

 

Προσθήκη ετικετών και αυτόματη γραφή.
Εικόνα 70. Προσθήκη ετικετών και αυτόματη γραφή.

 

Όταν προσθέσουμε ετικέτες στο άρθρο, αυτές εμφανίζονται σε μία λίστα χωρισμένες με κόμμα. Αν θέλουμε μπορούμε να καταργήσουμε μια ετικέτα απλά κάνοντας κλικ στο “X” που βρίσκεται δίπλα από το όνομα της ετικέτας που θέλουμε να διαγράψουμε. Ένα σημαντικό πράγμα που πρέπει να γνωρίζουμε για τις ετικέτες είναι πως έχει σημασία αν τα γράμματα είναι κεφαλαία η πεζά. Αυτό σημαίνει πως αν έχουμε μία ετικέτα με όνομα “Γλώσσα Προγραμματισμού” θα είναι διαφορετική από την ετικέτα “γλώσσα προγραμματισμού”.

 

Διαφήμιση

 

Αφού έχουμε προσθέσει τις κατηγορίες και τις ετικέτες μας και έχουμε αποδώσει άρθρα σε αυτές, κάνουμε ενημέρωση των άρθρων. Τώρα μπορούμε να πάμε να επεξεργαστούμε τις κατηγορίες και τις ετικέτες μας. Για να το πετύχουμε αυτό πάμε από το κύριο μενού στο πίνακα διαχειριστή, και πατάμε στο “Όλα τα Άρθρα”. Θα δούμε ότι τα άρθρα μας πλέον ανήκουν σε κατηγορίες (Εικόνα 71).

 

Αποτέλεσμα προσθήκης ετικετών.
Εικόνα 71. Αποτέλεσμα προσθήκης ετικετών.

 

 

Διαφήμιση

Συνημμένα4

  • Βήματα για την προσθήκη νέας κατηγορίας.
  • Επιλογή κατηγορίας γονέα.
  • Προσθήκη ετικετών και αυτόματη γραφή.
  • Αποτέλεσμα προσθήκης ετικετών.
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X