4.1. Έλεγχος ροής

Έλεγχος ροής

 

Διαφήμιση

 

Τα προγράμματα αποτελούνται από προτάσεις, οι οποίες εκτελούνται με κάποια σειρά. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος εκτέλεσης είναι ο ακολουθιακός: δύο ή περισσότερες προτάσεις βρίσκονται διατεταγμένες η μία μετά την άλλη και εκτελούνται διαδοχικά.

Ωστόσο ορισμένες φορές επιβάλλεται να γίνουν λογικές επιλογές (με χρήση λογικών τελεστών και τελεστών συσχέτισης). Εάν π.χ. περιγραφόταν η σωστή συμπεριφορά ενός πεζού μπροστά σε ένα φωτεινό σηματοδότη, θα προέκυπτε η ακόλουθη πρόταση:

 

ΕΑΝ στο σηματοδότη βρίσκεται ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΤΟΤΕ μπορείς να διασχίσεις την οδό 
ΑΛΛΙΩΣ περίμενε αλλαγή του σηματοδότη

 

Για να επιτευχθεί οποιαδήποτε διαφοροποίηση από την ακολουθιακή εκτέλεση απαιτούνται ειδικές κατασκευές. Ορισμένες από αυτές τις κατασκευές διασφαλίζουν ταυτόχρονα τη δόμηση του προγράμματος, με κύριο στόχο: η δομή του πηγαίου κώδικα να μας βοηθά να κατανοήσουμε τι κάνει το πρόγραμμα. Οι κατασκευές διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

  1. την υπό συνθήκη διακλάδωση (conditional branching)
  2. την επανάληψη (looping)

Η πρώτη κατηγορία θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου ενώ η δεύτερη κατηγορία θα μελετηθεί στο επόμενο κεφάλαιο.

 

Διαφήμιση
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X