4.2. Επιλεκτική εκτέλεση προτάσεων

Επιλεκτική εκτέλεση προτάσεων

Στις γλώσσες προγραμματισμού μία πρόταση διακλάδωσης περιέχει έναν αριθμό υποπροτάσεων, από τις οποίες επιλέγεται για εκτέλεση μόνο μία. H πρόταση if, που συναντάται σε πολλές γλώσσες προγραμματισμού, είναι η πλέον γνωστή πρόταση αυτής της κατηγορίας κι έχει την παρακάτω μορφή:

 

if E then Π1 else Π2

 

Στην εικόνα 17 αναπαρίσταται η παραπάνω πρόταση. Είναι προφανές ότι είναι πρόταση μίας εισόδου – μίας εξόδου. Ο έλεγχος του προγράμματος εισέρχεται από το σημείο στην κορυφή, υπολογίζεται η τιμή της λογικής πρότασης Ε και, έαν είναι αληθής, επιλέγεται για εκτέλεση η πρόταση Π1, διαφορετικά η Π2. Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος μεταφέρεται στο ένα και μοναδικό σημείο εξόδου στο κάτω μέρος του διαγράμματος.

 

Διαφήμιση

 

Στην εικόνα 18 παρουσιάζεται η γενίκευση της προηγούμενης περίπτωσης, η επιλεκτική εκτέλεση πολλών προτάσεων, όπου μάλιστα υπάρχει ένθεση, δηλαδή υπάρχει διακλάδωση μέσα σε διακλάδωση. Ο φορμαλισμός για την περίπτωση αυτή είναι ο ακόλουθος:

 

if E1 then Π1 
else if E2 
then Π2 else Π0

 

Οι λογικές εκφράσεις υπολογίζονται σειριακά και η πρώτη που θα δώσει αληθή τιμή οδηγεί στην εκτέλεση της αντίστοιχης πρότασης. Εάν καμία από τις λογικές εκφράσεις δε δώσει αληθή τιμή, εκτελείται η Π0.

Η πρόταση if βασίζει την επιλογή της σε λογική έκφραση. Υπάρχουν κατασκευές στις οποίες η απόφαση επιλογής και εκτέλεσης πρότασης βασίζεται σε άλλου τύπου εκφράσεις, όπως συμβαίνει με τη switch της C, στην οποία η επιλογή γίνεται μέσα από ένα σύνολο αμοιβαία αποκλειόμενων επιλογών, όπως θα αναλυθεί σε επόμενη παράγραφο.

 

Δύο προτάσεις
Εικόνα 17. Δύο προτάσεις

 

Διαφήμιση

 

Πολλές προτάσεις με ένθεση
Εικόνα 18. Πολλές προτάσεις με ένθεση

 

Διαφήμιση

Συνημμένα2

  • Δύο προτάσεις
  • Πολλές προτάσεις με ένθεση
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X