4.3. Υπό συνθήκη διακλάδωση if – else

Υπό συνθήκη διακλάδωση if – else

Στη C η υπό συνθήκη διακλάδωση if έχει στη γενική περίπτωση την ακόλουθη σύνταξη:

 

if (συνθήκη) 
{ 
  προτάσεις; 
} 
else 
{ 
  προτάσεις; 
}

 

H if αποτελείται από τρία τμήματα:

 • Το τμήμα της συνθήκης, που ακολουθεί τη λέξη if.
 • Το αληθές τμήμα, που ακολουθεί τη λέξη if και εκτελείται όταν η συνθήκη είναι αληθής.
 • Το ψευδές τμήμα – εφόσον υπάρχει – που ακολουθεί τη λέξη else και εκτελείται όταν η συνθήκη είναι ψευδής.

 

Διαφήμιση

 

Όταν τα if, else ακολουθεί μία μόνο πρόταση, τα άγκιστρα περιττεύουν, ωστόσο είναι ορθή προγραμματιστική τακτική να τοποθετούνται πάντοτε, αφενός μεν για να καταστήσουν τον κώδικα ευανάγνωστο αφετέρου δε για να αποτρέψουν λάθη σε περίπτωση που προστεθούν κι άλλες προτάσεις στο αληθές ή το ψευδές τμήμα.

Παρατηρήσεις:

Μερικές φορές δεν υπάρχει else, δηλαδή δεν υπάρχει ψευδές τμήμα:

 

if (gas_tank_empty == TRUE) 
  fill_up_tank();

 

Εάν η συνθήκη είναι ψευδής (π.χ. το ντεπόζιτο της βενζίνης είναι άδειο) δε γίνεται καμία ενέργεια.

Όταν υπάρχουν περισσότερα από δύο τμήματα και απαιτούνται ένθετες προτάσεις if/else, το ζεύγος

 

else 
{  
  if (συνθήκη) 
  { 
     προτάσεις; 
  } 
}

 

μπορεί να αντικατασταθεί με την περισσότερο ευανάγνωστη μορφή:

 

else if (συνθήκη) 
{
  προτάσεις; 
}

 

Διαφήμιση

 

Η ανωτέρω μορφή ονομάζεται κλίμακα if – else – if. Στη γενική περίπτωση έχει την ακόλουθη σύνταξη:

 

if (συνθήκη) 
{
  προτάσεις; 
} 
else if (συνθήκη) 
{ 
  προτάσεις; 
} 
. . . . . . 
else if (συνθήκη) 
{ 
  προτάσεις; 
} 
else 
{ 
   προτάσεις; 
}

 

 

Διαφήμιση
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X