6.4 Εργαλεία ανάλυσης και εύρεσης Λέξεων-κλειδιά (Google AdWords)

Εργαλεία ανάλυσης και εύρεσης Λέξεων-κλειδιά (Google AdWords)

Στις προηγούμενες ενότητες είδαμε τη σημασία και το νόημα των λέξεων-κλειδιά. Σε αυτή την ενότητα θα μελετήσουμε μερικά εργαλεία που θα μας βοηθήσουν στην εύρεση περισσότερων λέξεων-κλειδιά και στη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων που χρειαζόμαστε. Ενώ υπάρχει πληθώρα εργαλείων στο διαδίκτυο, αυτό που χρησιμοποιείται κατά κόρον είναι το εργαλείο λέξεων-κλειδιών από τη Google. Το εργαλείο αυτό προσφέρει επιπλέον έλεγχο του όγκου αναζήτησης καθώς και βελτιώσεις ως προς τις προτάσεις για λέξεις-κλειδιά. Λόγο των δυνατοτήτων του, το εργαλείο αυτό αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο έρευνας για λέξεις-κλειδιά και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι ότι διατίθεται δωρεάν. Για να αποκτήσουμε πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία είναι απαραίτητο να διαθέτουμε ένα λογαριασμό Google και μετά να τον συνδέσουμε με την εφαρμογή Google AdWords (Εικόνα 6.1).

 

Διαφήμιση

 

 

Αρχική οθόνη λογαριασμού Google AdWords
Εικόνα 6.1. Αρχική οθόνη λογαριασμού Google AdWords

 

Για να μεταφερθούμε από την αρχική οθόνη στο εργαλείο λέξεων-κλειδιών από το μενού εργαλεία επιλέγουμε “Εργαλείο λέξεων-κλειδιών” (Εικόνα 6.2). Στην αρχική οθόνη του εργαλείου (Εικόνα 6.3) έχουμε τέσσερις επιλογές. Για την εύρεση λέξεων εμείς θα επιλέξουμε την πρώτη επιλογή (Εικόνα 6.4). Πριν κάνουμε κάποια αναζήτηση θα ρίξουμε μια ματιά σε μερικές από τις επιλογές που έχουμε στη διάθεσή μας.

 

Επιλογή για τη μετάβαση στο εργαλείο για τις λέξεις-κλειδιά
Εικόνα 6.2. Επιλογή για τη μετάβαση στο εργαλείο για τις λέξεις-κλειδιά

 

 

Διαφήμιση

 

 

Οθόνη του εργαλείου λέξεων-κλειδιών.
Εικόνα 6.3. Οθόνη του εργαλείου λέξεων-κλειδιών

 

Από την περιοχή “Στόχευση” αν επιλέξουμε το πεδίο “Όλες οι τοποθεσίες” μπορούμε να πάρουμε τα δεδομένα μας από όλο τον κόσμο ή από μία συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή (Εικόνα 6.5). Στη συνέχεια στο από κάτω πεδίο μπορούμε να επιλέξουμε τη γλώσσα των αποτελεσμάτων των λέξεων-κλειδιών (Εικόνα 6.6).

 

Επιλογή για την εύρεση λέξεων-κλειδιών
Εικόνα 6.4. Επιλογή για την εύρεση λέξεων-κλειδιών

 

Εισαγωγή τοποθεσίας
Εικόνα 6.5. Εισαγωγή τοποθεσίας

 

 

Διαφήμιση

 

 

 

Επιλογή γλώσσας
Εικόνα 6.6. Επιλογή γλώσσας

 

Στη συνέχεια υπάρχουν πολλές άλλες επιλογές διαθέσιμες όπως ένα φίλτρο “Αρνητικές λέξεις-κλειδιά” που μας επιτρέπει να δώσουμε εντολή στο εργαλείο να μη συμπεριλάβει συγκεκριμένες λέξεις στα αποτελέσματα μας (Εικόνα 6.7).

 

Αποκλεισμός λέξεων
Εικόνα 6.7. Αποκλεισμός λέξεων

 

Μια καλή πρακτική είναι από το πεδίο “Επιλογές λέξεων-κλειδιών” να ενεργοποιήσουμε την επιλογή “Να εμφανίζονται μόνο οι ιδέες που έχουν μεγάλη συνάφεια με τους όρους αναζήτησής μου” (Εικόνα 6.8) η οποία θα εξασφαλίσει ότι παίρνουμε τα δεδομένα που είναι πραγματικά σημαντικά για τις λέξεις-κλειδιά που ερευνούμε. Αφού έχουμε κάνει τις βασικές επιλογές μας είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Για αρχή θα δοκιμάσουμε να εισάγουμε τον όρο “Πληροφορική” και μετά θα πατήσουμε στην επιλογή “Λήψη ιδεών” (Εικόνα 6.9). Στο παράθυρο που μεταφερόμαστε παρουσιάζονται κάποια στατιστικά στοιχεία όπως ο αριθμός αναζητήσεων που πραγματοποιείται με βάση τη συγκεκριμένη λέξη-κλειδί από όλους τους χρήστες του διαδικτύου (Εικόνα 6.10), καθώς και προτάσεις για λέξεις-κλειδιά με βάση τη συνάφεια (Εικόνα 6.11).

 

 

Διαφήμιση

 

 

Επιλογή για την εμφάνιση αποτελεσμάτων με μεγάλη συνάφεια
Εικόνα 6.8. Επιλογή για την εμφάνιση αποτελεσμάτων με μεγάλη συνάφεια

 

Επιλογή για την εμφάνιση αποτελεσμάτων
Εικόνα 6.9. Επιλογή για την εμφάνιση αποτελεσμάτων

 

Στατιστικά στοιχεία λέξης-κλειδί
Εικόνα 6.10. Στατιστικά στοιχεία λέξης-κλειδί

 

 

Διαφήμιση

 

 

Προτεινόμενες λέξεις-κλειδιά
Εικόνα 6.11. Προτεινόμενες λέξεις-κλειδιά

 

Επιπλέον μας δίνει πληροφορίες όπως ποιος είναι ο μέσος όρος αναζητήσεων το μήνα με βάση των συγκεκριμένων λέξεων-κλειδιών. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αν έχουμε χρησιμοποιήσει κάποιο από τα φίλτρα για τοποθεσίες θα εμφανιστεί ο αριθμός των αναζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν μόνο από αυτές τις τοποθεσίες. Στο εργαλείο αυτό έχουμε επιπλέον τη δυνατότητα να κάνουμε λήψη της λίστας από το εικονίδιο “Λήψη” (Εικόνα 6.12), με τη μορφή ενός CSV αρχείου το οποίο μπορούμε να το επεξεργαστούμε εκτός σύνδεσης με εφαρμογές όπως το Microsoft Excel (Εικόνα 6.13).

 

Εικονίδιο για τη λήψη αρχείου
Εικόνα 6.12. Εικονίδιο για τη λήψη αρχείου

 

Επιλογές για τη μορφή του αρχείου προς λήψη
Εικόνα 6.13. Επιλογές για τη μορφή του αρχείου προς λήψη

 

Ένα άλλο διαθέσιμο εργαλείο για την εύρεση λέξεων είναι το Google Trends (Εικόνα 6.14). Για να έχουμε πρόσβαση στο εργαλείο από το μενού πάνω αριστερά επιλέγουμε “Εξερεύνηση” (Εικόνα 6.15). Στο παράθυρο που εμφανίζεται βλέπουμε διάφορες πληροφορίες (Εικόνα 6.16 – 6.17). Σε αυτό το παράθυρο έχουμε τη δυνατότητα να εισάγουμε διαφορετικές λέξεις-κλειδιά και να δούμε όλα τα είδη των πληροφοριών σχετικά με αυτή τη λέξη κάθε φορά που γίνεται αναζήτηση με βάση αυτή τη λέξη στην μηχανή αναζήτησης της Google (Εικόνα 6.18 – 6.19).

 

 

Διαφήμιση

 

 

Αρχική οθόνη Google Trends
Εικόνα 6.14. Αρχική οθόνη Google Trends

 

 Πρόσβαση στην εξερεύνηση λέξεων-κλειδιών
Εικόνα 6.15. Πρόσβαση στην εξερεύνηση λέξεων-κλειδιών

 

Αρχική οθόνη εργαλείου εξερεύνησης λέξεων-κλειδιών
Εικόνα 6.16. Αρχική οθόνη εργαλείου εξερεύνησης λέξεων-κλειδιών

 

 

Διαφήμιση

 

 

Οθόνη πληροφοριών σχετικά με τις λέξεις-κλειδιά
Εικόνα 6.17. Οθόνη πληροφοριών σχετικά με τις λέξεις-κλειδιά

 

Αποτελέσματα αναζήτησης (1)
Εικόνα 6.18. Αποτελέσματα αναζήτησης (1)

 

 

Διαφήμιση

 

Αποτελέσματα αναζήτησης (2)
Εικόνα 6.19. Αποτελέσματα αναζήτησης (2)

 

Στην αρχική οθόνη αν θέλουμε μπορούμε από τη γραμμή μενού στην κορυφή της σελίδας (Εικόνα 6.20) να φιλτράρουμε τα δεδομένα. Μπορούμε να φιλτράρουμε τα δεδομένα με βάση κάποια χώρα (Εικόνα 6.21), χρονική περίοδο (Εικόνα 6.22), ακόμα και με βάση την κατηγορία (Εικόνα 6.23). Θα εισάγουμε τώρα τη λέξη-κλειδί “Computer” επιλέγοντας “Προσθήκη όρου” και θα ορίσουμε ως χώρα την Ελλάδα και χρονική περίοδο ενός έτους. Εμφανίζεται ένα γράφημα και ένας χάρτης όπου απεικονίζεται το σύνολο των αναζητήσεων για αυτή τη λέξη-κλειδί σε αυτό χρονικό διάστημα καθώς και συναφείς λέξεις-κλειδιά (Εικόνες 6.24-6.25).

 

Γραμμή μενού του Google Trends
Εικόνα 6.20. Γραμμή μενού του Google Trends

 

Εφαρμογή φίλτρου “Χώρα”
Εικόνα 6.21. Εφαρμογή φίλτρου “Χώρα”

 

Εφαρμογή φίλτρου “Χρονική περίοδο”
Εικόνα 6.22. Εφαρμογή φίλτρου “Χρονική περίοδο”

 

 

Διαφήμιση

 

 

Εφαρμογή φίλτρου “Κατηγορία”
Εικόνα 6.23. Εφαρμογή φίλτρου “Κατηγορία”

 

Σύνολο αναζητήσεων σε κάποιο επιλεγμένο χρονικό διάστημα
Εικόνα 6.24. Σύνολο αναζητήσεων σε κάποιο επιλεγμένο χρονικό διάστημα

 

Εμφάνιση συναφών λέξεων με τη λέξη-κλειδί
Εικόνα 6.25. Εμφάνιση συναφών λέξεων με τη λέξη-κλειδί

 

Εργαλεία όπως το Google AdWords και Google Trends μας επιτρέπουν να ανακαλύψουμε νέες λέξεις-κλειδιά και να καταλάβουμε τι ακριβώς εισάγουν οι χρήστες στις μηχανές αναζήτησης. Η διερεύνηση αυτή και η συλλογή δεδομένων είναι η ραχοκοκαλιά της διαδικασίας για την έρευνα και εύρεση νέων λέξεων-κλειδιών για τη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε.

 

 

Διαφήμιση

Συνημμένα8

  • Αρχική οθόνη λογαριασμού Google AdWords
  • Επιλογή για τη μετάβαση στο εργαλείο για τις λέξεις-κλειδιά
  • Οθόνη του εργαλείου λέξεων-κλειδιών.
  • Επιλογή για την εύρεση λέξεων-κλειδιών
  • Εισαγωγή τοποθεσίας
  • Επιλογή γλώσσας
  • Αποκλεισμός λέξεων
  • Επιλογή για την εμφάνιση αποτελεσμάτων με μεγάλη συνάφεια
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X