1.7. Αναγνώριση και διόρθωση σφαλμάτων

Αναγνώριση και διόρθωση σφαλμάτων

Ο πιο συνηθισμένος και διαδεδομένος τρόπος για την επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων είναι το τηλέφωνο. Πολλές φορές θα σας έτυχε, κυρίως σε μακρινές κλήσεις, η ποιότητα της επικοινωνίας να μην είναι καλή. Η παραμόρφωση της φωνής αλλά και το χάσιμο συλλαβών ή και λέξεων μας φέρνουν σε δύσκολη θέση.

Τις περισσότερες φορές μπορούμε να καταλάβουμε από τα συμφραζόμενα τις λέξεις που έχουν χαθεί και να συνεχίσουμε τη συνομιλία. Αντίθετα με την τηλεφωνική επικοινωνία, στην επικοινωνία δεδομένων, τα σφάλματα και το χάσιμο της πληροφορίας οδηγούν τη μετάδοση σε ναυάγιο. Για το λόγο αυτόν έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων που θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια. Οι πιο συνηθισμένες αιτίες προβλημάτων που οδηγούν σε λήψη δεδομένων με σφάλματα ή σε απώλεια πληροφορίας είναι:

 

Διαφήμιση

 

  • Κανένα φυσικό μέσο μετάδοσης δεν είναι τέλειο (αυτό σημαίνει ότι το μεταδιδόμενο σήμα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο αλλοιώνεται)
  • Το σήμα εξασθενεί καθώς περνά από το φυσικό μέσο μετάδοσης
  • Η ύπαρξη θορύβου στο μέσο μετάδοσης αλλοιώνει το σήμα
  • Τα συνηθισμένα μέσα μετάδοσης (τηλεφωνικές γραμμές) είναι σχεδιασμένα για μεταφορά φωνής και όχι δεδομένων

Το πρώτο βήμα για επικοινωνία χωρίς λάθη (error free communication) είναι η ανίχνευση των σφαλμάτων. Στη συνέχεια, ανάλογα με την τεχνική που έχει επιλεγεί, τα δεδομένα επανεκπέμπονται ή διορθώνονται αυτόματα.

 

 

Διαφήμιση
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X