1.7.1. Ανίχνευση σφαλμάτων με την τεχνική της δυαδικής ισοτιμίας

Ανίχνευση σφαλμάτων με την τεχνική της δυαδικής ισοτιμίας

Η μέθοδος της δυαδικής ισοτιμίας (parity bit) είναι η απλούστερη και παλαιότερη από τις τεχνικές ανίχνευσης σφαλμάτων που θα εξετάσουμε. Ο ρυθμός αναγνώρισης σφαλμάτων δεν είναι πολύ υψηλός. Αντίθετα με τις επιδόσεις της, εφαρμόζεται ευρύτατα κυρίως λόγω της απλότητάς της.

Στην τεχνική αυτή κάθε χαρακτήρας (ας υποθέσουμε ότι χρειάζεται 7 bit) μεταδίδεται από τον πομπό μαζί με ένα ακόμα bit που ονομάζεται bit δυαδικής ισοτιμίας. Η τιμή του εξαρτάται από το πλήθος των δυαδικών ψηφίων που έχουν τιμή 1.

 

Διαφήμιση

 

Στην περίπτωση της περιττής ισοτιμίας (odd parity) ο αριθμός των bit που εκπέμπεται (χαρακτήρας + parity bit) και έχουν τιμή 1 είναι περιττός. Αντίθετα, στην άρτια ισοτιμία (even parity) ο αριθμός των bit που εκπέμπεται (χαρακτήρας + parity bit) και έχουν τιμή 1 είναι άρτιος. Αδύνατο σημείο της τεχνικής αυτής είναι η μη αναγνώριση άρτιου αριθμού σφαλμάτων. Το πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η απλότητα του αλγορίθμου υλοποίησής της.

 

Τεχνική της δυαδικής ισοτιμίας
Εικόνα 20. Τεχνική της δυαδικής ισοτιμίας

 

 

Διαφήμιση

Συνημμένα1

  • Τεχνική της δυαδικής ισοτιμίας
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X