1.5. Η έννοια της μεταβλητής

Η έννοια της μεταβλητής

 

Διαφήμιση

 

Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα του υπολογιστή είναι η δυνατότητά του να διαχειρίζεται πληροφορία, σε μορφή αριθμητικών δεδομένων, γραμμάτων ή ακολουθίας γραμμάτων. Τα δεδομένα αποθηκεύονται στη μνήμη και απαιτούν ένα μέσο για να κληθούν από τα προγράμματα, να εισαχθούν σε υπολογισμούς και να δημιουργήσουν νέα δεδομένα.

Αρχικά οι προγραμματιστές χειρίζονταν τα δεδομένα δουλεύοντας με τις διευθύνσεις μνήμης στις οποίες ήταν αποθηκευμένα. Με την αύξηση του μεγέθους και της πολυπλοκότητας των προγραμμάτων, αυτός ο τρόπος διαχείρισης έθετε πολλούς περιορισμούς και αποτελούσε πηγή προβλημάτων.

Η λύση στο πρόβλημα της αναφοράς σε δεδομένα και στη διαχείρισή τους δόθηκε με την εισαγωγή της έννοιας των μεταβλητών, οι οποίες είναι φορείς δεδομένων. Το όνομα μίας μεταβλητής είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη διεύθυνση στην οποία είναι αποθηκευμένο το δεδομένο. Με τον τρόπο αυτό ο προγραμματιστής μπορεί να χειρισθεί δεδομένα χωρίς να γνωρίζει την ακριβή διεύθυνση της μνήμης όπου αυτά τοποθετούνται.

Επιγραμματικά, η χρήση των μεταβλητών είναι ίδια με εκείνη της άλγεβρας, π.χ. η παράσταση y=3x+5 ισχύει τόσο στα μαθηματικά όσο και στις γλώσσες προγραμματισμού, με τα x και y να είναι μεταβλητές. Ωστόσο στον προγραμματισμό η χρήση της είναι γενικευμένη: η μεταβλητή είναι μία θέση μνήμης για ένα δεδομένο. Δημιουργείται όταν δηλώνεται και η τιμή της μπορεί να είναι άγνωστη έως ότου χρησιμοποιηθεί από το πρόγραμμα.

Άρα η μεταβλητή είναι μία θέση μνήμης, την οποία έχουμε δεσμεύσει και της έχουμε δώσει ένα όνομα. Το περιεχόμενο αυτής της θέσης μνήμης αποτελεί την τιμή αυτής της μεταβλητής.
Είναι προφανές ότι τα δεδομένα μας μπορεί να είναι διαφορετικών τύπων (αριθμοί, χαρακτήρες κ.λπ.), οπότε θα πρέπει να υπάρχουν και οι αντίστοιχες κατηγορίες μεταβλητών για την καταχώρισή τους. Έτσι έχουμε ακέραιες μεταβλητές για αποθήκευση ακέραιων αριθμών, μεταβλητές χαρακτήρων για την αποθήκευση χαρακτήρων κ.λπ.

Επομένως μια γλώσσα προγραμματισμού μπορεί να υποστηρίζει διαφόρους τύπους δεδομένων. Ανάλογα με τους τύπους δεδομένων που υποστηρίζει, έχουμε και τα αντίστοιχα είδη (τύπους) μεταβλητών. Στις περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού, πριν χρησιμοποιήσουμε μια μεταβλητή, πρέπει να δηλώσουμε τον τύπο της.

 

Διαφήμιση
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X