Παράδειγμα 2.1 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I

Παράδειγμα 2.1 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I

 

Διαφήμιση

 

Να καταστρωθεί πρόγραμμα που να επιτελεί τα παρακάτω:

Ζήτησε από το χρήστη ένα χαρακτήρα
Πάρε από το χρήστη το χαρακτήρα
Τύπωσε το χαρακτήρα και τον ASCII κωδικό του
Βρες τον επόμενο χαρακτήρα
Τύπωσε τον μαζί με τον κωδικό του

 

#include <stdio.h> 
void main() 
{ 
     char ch,next_ch; 
     printf( "Write a character:\t" ); 
     scanf( "%c",&ch ); printf( "The ASCII code of char %c is %d\n", ch, ch ); 
     next_ch=ch+1; /* βρίσκει τον επόμενο χαρακτήρα */ 
     printf( "The ASCII code of char %c is %d\n", next_ch, next_ch ); 
}

 

Διαφήμιση
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X