Παράδειγμα 2.2 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I

Παράδειγμα 2.2 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I

 

Διαφήμιση

 

Να καταστρωθεί πρόγραμμα που να εξετάζει το μήκος του τύπου ακεραίου.

 

#include "stdafx.h" 
#include <stdio.h> 
#include <limits.h> 
void main() 
{ 
  int number_int = INT_MAX; // Μέγιστος int: ορίζεται στο climits.h 
   short int number_short = SHRT_MAX; // Μέγιστος short int 
  long int number_long = LONG_MAX; // Μέγιστος long integer /* ο τελεστής sizeof δίνει το μέγεθος ενός τύπου δεδομένου ή μίας μεταβλητής */ 
  printf("int is %d bytes\n", sizeof(int)); 
  printf("short is %d bytes\n", sizeof(short)); 
  printf("long is %d bytes\n", sizeof(long)); 
  printf("\nmax int:%d min int:%d\n", number_int, INT_MIN); 
  printf("\nmax short:%d min short:%d\n", SHRT_MAX, SHRT_MIN); 
  printf("\nmax long:%d min long:%d\n", number_long, LONG_MIN); 
}

 

Αποτέλεσμα προγράμματος - μήκος του τύπου ακεραίου
Εικόνα 4. Αποτέλεσμα προγράμματος – μήκος του τύπου ακεραίου

 

Διαφήμιση

Συνημμένα1

 • Αποτέλεσμα προγράμματος - μήκος του τύπου ακεραίου
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X