Παράδειγμα 2.3 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I

Παράδειγμα 2.3 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I

 

Διαφήμιση

 

Να καταστρωθεί πρόγραμμα που να εξετάζει το μήκος του τύπου κινητής υποδιαστολής.

 

#include "stdafx.h" 
#include <stdio.h> 
#include <float.h> // για τα όρια του float 
void main() 
{ 
  float num_float = FLT_MAX; // Μέγιστος float 
  double num_double = DBL_MAX; // Μέγιστος double /* ο τελεστής sizeof δίνει το μέγεθος ενός τύπου δεδομένου ή μίας μεταβλητής */ 
  printf("float is %d bytes\n", sizeof(float)); 
  printf("double is %d bytes\n", sizeof(double)); 
  printf("\nmax float:%e min float:%e\n", num_float, FLT_MIN); 
  printf("\nmax double:%e,min double:%e\n", num_double, DBL_MIN); 
  printf("\n\nPress any key to continue"); 
}

 

 

Αποτέλεσμα προγράμματος - μήκος του τύπου πραγματικού αριθμού
Εικόνα 6. Αποτέλεσμα προγράμματος – μήκος του τύπου πραγματικού αριθμού

 

Διαφήμιση

Συνημμένα1

 • Αποτέλεσμα προγράμματος - μήκος του τύπου πραγματικού αριθμού
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X