Παράδειγμα 2.4 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I

Παράδειγμα 2.4 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I

 

Διαφήμιση

 

Το ακόλουθο πρόγραμμα παίρνει χαρακτήρες από το πληκτρολόγιο και μετατρέπει τα κεφαλαία γράμματα σε μικρά και τούμπαλιν. Το πρόγραμμα τερματίζει μόλις πληκτρολογήσει μία τελεία (.). Το αρχείο κεφαλίδας ctype.h απαιτείται για τη συνάρτηση islower, που αληθεύει εάν το όρισμά της είναι σε μικρά γράμματα, και τις συναρτήσεις toupper, tolower, που μετασχηματίζουν τα γράμματα.

 

#include "stdafx.h" 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <ctype.h>

void main() 
{ 
  char ch; 
  printf("Start writing letters without enter\n\n"); 
  do
  {
    ch = getche(); 
    printf(" -> ", ch); 
    if (islower(ch)) putchar(toupper(ch)); 
    else putchar(tolower(ch)); 
    printf("\n"); 
  }while (ch != '.'); // τέλος προγράμματος με '.'
}

 

 

Αποτέλεσμα προγράμματος kbhit (keyboard hit)
Εικόνα 7. Αποτέλεσμα προγράμματος kbhit (keyboard hit)

 

Διαφήμιση

Συνημμένα1

 • Αποτέλεσμα προγράμματος kbhit (keyboard hit)
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X