Παράδειγμα 3.4 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I

Παράδειγμα 3.4 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I

 

Διαφήμιση

 

Για x = 10 και y = -8 να υπολογισθούν οι εκφράσεις:

(x+5) < (12-y)

(x>5) || (y>10)

Αντικαθιστώντας τις αριθμητικές τιμές προκύπτει:

(10+5) < (12- (-8)) -> 15< 20 -> TRUE

(10>5) || (-8>10) -> (TRUE) || (FALSE) -> TRUE

 

Διαφήμιση
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X