Παράδειγμα 3.5 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I

Παράδειγμα 3.5 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I

 

Διαφήμιση

 

Να μελετηθεί το ακόλουθο πρόγραμμα:

 

#include "stdafx.h" 
#include <stdio.h> 
void main()
{
  char ch;
  int i; 
  float fl; 
  fl = i = ch = 'A'; // (1) 
  printf("ch=%c, i=%d, fl=%2.2f,\n", ch, i, fl); 
  ch = ch + 1; // (2) 
  i = fl + 2 * ch; // (3) 
  fl = 2.0*ch + i; // (4) 
  printf("ch=%c, i=%d, fl=%2.2f,\n", ch, i, fl); 
}

 

Αποτελέσματα προγράμματος
Εικόνα 16. Αποτελέσματα προγράμματος

 

Ο χαρακτήρας ‘A‘ αποθηκεύεται ως χαρακτήρας στη μεταβλητή ch. Η μεταβλητή i λαμβάνει την τιμή του ακέραιου από τη μετατροπή του ‘A’ (65), ενώ η μεταβλητή fl λαμβάνει την τιμή του αριθμού κινητής υποδιαστολής που προέρχεται από το 65 (65.00).

Η πρόσθεση της μονάδας γίνεται στην ακέραια τιμή του ‘A’. Το αποτέλεσμα (66) αντιστοιχεί στο χαρακτήρα ‘Β‘, ο οποίος αποθηκεύεται στη μεταβλητή ch.

Η πράξη δίνει 2*66+65.00=197.00. Το αποτέλεσμα μετατρέπεται σε int (197) και αποθηκεύεται στη μεταβλητή i.

Η πράξη δίνει 2.0*66+197=329.00 (οι αριθμοί int μετατρέπονται σε float). Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στη μεταβλητή fl.

 

Διαφήμιση

Συνημμένα1

 • Αποτελέσματα προγράμματος
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X