Παράδειγμα 4.1 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I

Παράδειγμα 4.1 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I

 

Διαφήμιση

 

Να περιγραφεί με ψευδοκώδικα η διεργασία που πρέπει να ακολουθήσει ο υπολογιστής για να διαπιστώσει κατά πόσο ένα δεδομένο έτος είναι δίσεκτο ή όχι. Να χρησιμοποιηθεί η κατασκευή if – else.

Εάν αναπαρασταθεί το έτος με την ακέραια μεταβλητή year και ο τελεστής υπολοίπου (modulo) με το σύμβολο %, η περιγραφή μπορεί να γίνει ως ακολούθως:

 

IF ((year % 400) == 0) THEN το έτος είναι δίσεκτο 
ELSE IF ((year % 100) == 0) THEN το έτος δεν είναι δίσεκτο 
ELSE IF ((year % 4) == 0) THEN το έτος είναι δίσεκτο 
ELSE το έτος δεν είναι δίσεκτο

 

Διαφήμιση
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X