Παράδειγμα 4.2 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I

Παράδειγμα 4.2 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I

 

Διαφήμιση

 

Να ελεγχθεί κατά πόσον τα ακόλουθα τμήματα κώδικα είναι λειτουργικά ισοδύναμα.

 

int maria, petros;
maria = 15;
petros = maria +3;
if ( maria < 2 ) 
    maria *=2;
else 
    petros = 1700;
printf( "petros = %d\n",petros );

 

int maria, petros;
maria = 15;
petros = maria +3;
if ( maria < 20 ) 
    maria *=2;
if ( maria >= 20 ) 
    petros = 1700;
printf( "petros = %d\n",petros );

 

Οι πρώτες πέντε γραμμές των δύο τμημάτων κώδικα είναι ίδιες, στο τέλος των οποίων η μεταβλητές maria και petros έχουν λάβει τις τιμές 30 και 18, αντίστοιχα. Στην έκτη γραμμή υπάρχει διαφοροποίηση: στο πρώτο τμήμα κώδικα το else δε θα εκτελεσθεί, καθώς η συνθήκη του if ήταν αληθής, και η μεταβλητή petros θα διατηρήσει την τιμή της (18). Στο δεξί τμήμα κώδικα όμως, η διακλάδωση if είναι καινούρια, η συνθήκη είναι αληθής (maria = 30 > 20) και η μεταβλητή petros θα λάβει νέα τιμή (1700). Κατά συνέπεια τα δύο τμήματα κώδικα δεν είναι λειτουργικά ισοδύναμα.

 

Διαφήμιση
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X