Παράδειγμα 4.3 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I

Παράδειγμα 4.3 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I

 

Διαφήμιση

 

Να γραφεί πρόγραμμα που υπολογίζει το μέγιστο ανάμεσα σε τρεις ακέραιους. Ακολούθως να τροποποιηθεί ο κορμός του προγράμματος κάνοντας χρήση του υποθετικού τελεστή.

 

#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
void main()
{
  int a, b, c;
  printf("\nGive int a:"); scanf_s("%d", &a);
  printf("\nGive int b:"); scanf_s("%d", &b);
  printf("\nGive int c:"); scanf_s("%d", &c);
  if (a>b)
  {
    if (a>c) 
      printf("max(%d,%d,%d) = %d\n", a, b, c, a); 
    else 
      printf("max(%d,%d,%d) = %d\n", a, b, c, c);
  }
  else if (b>c) 
    printf("max(%d,%d,%d) = %d\n", a, b, c, b);
  else 
    printf("max(%d,%d,%d) = %d\n", a, b, c, c);
}

 

Αποτέλεσμα προγράμματος εύρεσης μεγαλύτερου
Εικόνα 19. Αποτέλεσμα προγράμματος εύρεσης μεγαλύτερου

 

Χρησιμοποιώντας τον υποθετικό τελεστή, οι προτάσεις διακλάδωσης συνοψίζονται στην ακόλουθη πρόταση:

 

max=(a>b?a:b) > c ? (a>b?a:b):c;
printf( "max(%d,%d,%d) = %d\n",a,b,c, max );

 

Διαφήμιση

Συνημμένα1

 • Αποτέλεσμα προγράμματος εύρεσης μεγαλύτερου
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X