Παράδειγμα 4.5 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I

Παράδειγμα 4.5 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I

 

Διαφήμιση

 

Να γραφεί πρόγραμμα που να υλοποιεί το παράδειγμα 4.1.

 

#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
void main() 
{
  int year;
  printf("Give a number:");
  scanf_s("%d", &year);
  if (((year % 400) == 0) || (!((year % 100) == 0) && ((year % 4) == 0)))
    printf("\nYear %d is a leap year\n", year);
  else
    printf("\nYear %d is not a leap year\n", year);
}

 

Αποτέλεσμα προγράμματος – Δίσεκτο έτος
Εικόνα 21. Αποτέλεσμα προγράμματος – Δίσεκτο έτος

 

Διαφήμιση

Συνημμένα1

 • Αποτέλεσμα προγράμματος – Δίσεκτο έτος
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X