Η Γλώσσα Προγραμματισμού C I – Βιβλιογραφία

[1]
Α. Alexandrescu, Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns, Addison-Wesley, 2001.
[2]
P. D. H.M. Deitel, Aσκήσεις – Προγράμματα σε C, Εκδόσεις Γκιούρδα, 2005.
[3]
P. D. H.M. Deitel, C Προγραμματισμός, Εκδόσεις Γκιούρδα, 2003.
[4]
H.M. Deitel, P.J. Deitel, Prentice-Hall, 2005.
[5]
D. T. A. Hunt, The Pragmatic Programmer: From Journeyman to Master, Addison-Wesley, 1999.
[6]
I. P. A. Kelley, A Book on C, Addison-Wesley, 1997.
[7]
P. B.W. Kernighan, Τhe Practice of Programming, Addison-Wesley, 1999.
[8]
D. R. B.W. Kernighan, Η γλώσσα προγραμματισμού C, Κλειδάριθμος, 1990.
[9]
Κ. King, C Programming: A Modern Approach, W.W. Norton & Company, 1996.
[10]
D. Knuth, Τhe Art of Computer Programming, 3rd ed., Addison-Wesley, 1997.
[11]
R. Lafore, Χρήση και Προγραμματισμός Turbo C++, Εκδόσεις Γκιούρδα, 1992.
[12]
S. Prata, C++ Primer Plus, 4th ed., SAMS, 2002.
[13]
E. Roberts, H τέχνη και επιστήμη της C, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2005.
[14]
H. Schildt, Εγχειρίδιο εκμάθησης Turbo C, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 1989.
[15]
B. Stroustrup, The C++ Programming Language, 3rd ed., Addison-Wesley, 1997.
[16]
P. V. d. Linden, Expert C Programming, Prentice Hall, 1994.
[17]
S. P. M. Waite, C Βήμα προς Βήμα, Εκδόσεις Γκιούρδα, 1996.
[18]
S. P. D. M. M. Waite, Πλήρης Οδηγός Χρήσης της C, 6η έκδοση, Εκδόσεις Γκιούρδα, 2000.
[19]
Κ. Θραμπουλίδης, Διαδικαστικός Προγραμματισμός – C (Τόμος Α), 2η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2002.
[20]
Π. Μαστοροκώστας, Προγραμματισμός Ι: Παρουσιάσεις Διαλέξεων, ΤΕΙ Σερρών, 2005.
[21]
Π. Μαστοροκώστας, Προγραμματισμός IΙ: Παρουσιάσεις Διαλέξεων, ΤΕΙ Σερρών, 2005.
[22]
N. Χατζηγιαννάκης, H γλώσσα C σε βάθος, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2005.

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X